PROJECT DIMITRIOS KONTOULIS
PHOTOGRAPHER
Dimitrios Kontoulis
HAIR STYLIST
Argyris Raftopoulos
CREATIVE DIRECTOR
Argyris Raftopoulos
CLOTHES
Celebrity Skin
JEWELS
Ti+o Jewellery
MODEL
Stavros Motsos
LOCATION
Athens
kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production kontoulis photography production